Electrostatic Discharge (ESD)

Wat is ESD ?

Elektrostatische ontlading, Statische elektriciteit

Een vonk of elektrostatische ontlading,ook wel ESD genoemd, is een kortdurende elektrische stroom die al dan niet onbedoeld, door een in principe niet geleidend medium heen gaat. Een vonk gaat gepaard met uitstraling van licht met helder witte kleur. Doordat het stroomkanaal heet wordt en daarna weer snel afkoelt en implodeert ontstaat ook geluid.

Een vonk ontstaat als de elektrische spanning tussen twee punten hoger is dan de doorslagspanning van het medium dat zich tussen deze twee punten bevindt. Als er eenmaal doorslag van het medium is opgetreden gaat er een vrij grote, maar kortdurende elektrische stroom lopen. Deze stroom ioniseert de in het medium aanwezige atomen of moleculen. Ook kan dissociatie optreden van moleculen. In een vonk door lucht ontstaat hierdoor het scherp ruikende ozon, O3. In de lucht aanwezige zuurstof dissocieert in twee losse zuurstofatomen. Deze binden zichzelf weer met een ander zuurstofatoom.

Gevaar

Soms zijn vonken ongevaarlijk (bijvoorbeeld als deze ontstaan als gevolg van statische elektriciteit). Vonken kunnen bijvoorbeeld ontstaan door te wrijven over bepaalde soorten doek. Hierbij ontstaan kleine, knetterende vonkjes, die in het donker goed zichtbaar zijn. Bij het kammen van goed schoon en droog haar kunnen ook hier  vonken ontstaan. Dit type elektrostatische ontlading vormt tijdens de fabricage en behandeling van elektronica een groot risico op beschadiging van de componenten.

Beschadigde componenten zijn veel erger dan kapotte componenten. 

Grotere vonken zijn gevaarlijk, bijvoorbeeld bliksem die bij onweer optreedt.


Wat zijn de oorzaken ESD?

Wanneer twee materialen die in contact of in mekaars nabijheid komen, delen elektronen. Na het scheiden van de materialen worden de verschillende materialen geladen.
Het materiaal dat elektronen af geeft wordt positief geladen, terwijl het materiaal de elektronen aanvaardt, negatief geladen wordt.De relatieve neiging van materialen om positief of negatief geladen te worden, is een intrinsieke materiaal eigenschap.  Deze eigenschap is samengevat in de Tribo-elektrisch-serie.

Wanneer een geladen voorwerp in de buurt komt van een object met een verschillend elektrostatische potentiaal, dan zal er een elektrostatische ontlading plaatsvinden.

Meestal merken we deze ontladingen niet. Vanaf 3000 Volt zal men de ontlading voelen, vanaf 5000 Volt ze horen, en vanaf 10.000 Volt zal men ze zien.

The 10 critical factors for a successful "ESD" Management

  • An Effective Implementation Plan
  • Management Commitment
  • An "ESD" Coordinator & an Active "ESD" Committee
  • Realistic Requirements
  •  "ESD" Training
  • Auditing Using Scientific Measures
  • "ESD" Test Facilities
  • Open Communication
  • Systematic Planning and measuring
  • Continuous Improvement

"Measuring is knowledge"

"ESD standard" - "ESD Norm"

* IEC 61340-2-1 Measurement methods - Ability of materials and products to dissipate static electric charge.
* IEC/TR 61340-2-2 Measurement methods - Measurement of chargeability.
* IEC 61340-2-3 Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation.
* IEC 61340-3-1 Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) - Component testing.
* IEC 61340-3-2 Methods for simulation of electrostatic effects - Machine model (MM) - Component testing.
* IEC 61340-4-1 Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors.
* IEC 61340-4-3 Standard test methods for specific applications - Footwear.
* IEC 61340-4-5 Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person.
* IEC 61340-5-1 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements.
* IEC/TS 61340-5-2 Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide.

"don't live by them, implement them"

Video ESD training:


  

 

 

Tel: +32 (0)3 230 19 75+32 (0)3 230 19 75
Fax: +32 (0)3 230 19 78         

ESD Web Shop: www.Antistatic-ESD-Solutions.com

                          

Bookmark and ShareWe believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However we make no warranties expressed or implied and assume no liability regarding any use of this information.