Normen en symbolen

Voor een juiste beoordeling van de eigenschappen van schoenen en sokken, is het nodig dat we dezelfde taal spreken. In dit deel van de site vindt u een verklaring van de normen, begrippen en symbolen die we in de teksten vermelden.

De Europese veiligheidsnormen zijn de minimumeisen die Bata Industrials stelt aan schoenen en sokken. In de meeste gevallen overschrijden de producten die normen ruimschoots.