ESD Stoelen

Antistatische ESD-stoelen

ESD Electro Static Discharge

Met ESD (ElectroStatic Discharge) bedoelt men de electrostatische ontlading van opgeladen voorwerpen of personen.
Electrostatische ontladingen kunnen in (micro)electronische bouwelementen schade aanrichten.
In verhouding tot de massa is de energie van een statische ontlading in een halfgeleider te vergelijken met de energie van een blikseminslag in een boom. Een ESD-veilige werkplekstoel (esd stoel) is een wezenlijk onderdeel van betrouwbare ESD-maatregelen op de (micro)electronica werkplek.
De ESD- bescherming is vastgelegd in de Europese norm EN 61340 en ondersteund gebruikers bij de keuze van geschikte beschermingsmaatregelen. Voor werkplekstoelen
geldt: de weerstand van alle onderdelen, die bij normaal gebruik met het menselijk lichaam in contact kunnen komen, tot een vloer-contactpunt dient <10¹ºΩ te zijn." (korte samenvatting van de norm EN 61340-5-1) 

  ESD stoelen bimos ESD stoelen BMA

BASS_Bimos_ESD-Stoelen_cataloog             BASS_BMA_ESD-Stoelen_cataloog

                                     ESD technische stoelen      

                                          BASS_Score_ESD-Stoelen_cataloog  

 

                     Axia® Smart ESD-Chair

Smart ESD chair

ga naar onze ESD-cataloog ESDproducts

          

Bookmark and Share

We believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However we make no warranties expressed or implied and assume no liability regarding any use of this information.

AES.
"AntiStatic-ESD-Solutions bvba"

Boomsesteenweg 690

2610 Wilrijk

Belgium
PHONE: +32 (0) 3 230 19 75
FAX: +32 (0) 3 230 19 78

sales@antistatix-esd-solutions.com