ESD Training - Bescherming tegen de gevolgen van statische elektriciteit

Geschreven op 30/01/18 door Bruno Depré

Beheersing van Statische Elektriciteit.

ESD training Beheersing van statische elektriciteit

ESD (Electrostatic Discharge) 

Statische elektriciteit heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven, zowel op de roductie-werkvloer, op kantoor en onze gezondheid.

Statische elektriciteit is overal aanwezig en erg dynamisch, in tegenstelling wat de enaming "statisch" doet vermoeden. Vonken springen onopgemerkt over en veroorzaken veel schade vooral aan onze alsmaar meer toenemende hoogwaardige
elektronica apparatuur.

Door de toenemende miniaturisering van hoogwaardig ontwikkelde elektronica pparatuur, worden de gevolgen door ESD (Electrostatic Discharge) beschadiging steeds roter. ESD schade wordt zelden bij eindcontrole vastgesteld en wordt pas waargenomen énmaal in gebruik, vaak met nefaste gevolgen. Niet te verwonderen dat fabrikanten als e dood zijn voor ESD schade en bedrijven aan strenge audits onderworpen worden.

ESD preventie is veel meer dan het kopen van "ESD"-veilige producten en leidt vaak tot rustratie omdat de gewenste resultaten, voorkoming van ESD beschadiging aan SD gevoelige elektronica, vaak niet gerealiseerd worden.

AntiStatic-ESD-Solutions bvba onderscheidt zich van tal van doorverkopers door haar ennis en biedt wereldwijd haar diensten aan die eindresultaat gericht zijn: 

ESD Training

Opleidingen verzorgd door AntiStatic-ESD-Solutions zijn interactief en beklijvend. Ons uitgangspunt is steeds om onze kennis zo efficiënt en transparant mogelijk over te dragen aan onze klanten en niet zozeer onze eigen ESD kennis te bewijzen. Uiteindelijk zijn het onze klanten die statische elektriciteit moeten weten te beheersen in hun eigen omgeving en latente ESD schade vermijden om de kwaliteit van hun eindproduct weten te waarborgen. 

AES ESD-trainingen en ESD-cursussen omvatten:

 • Geschiedenis van ESD;
 • Erkenning van ESD;
 • Theorie van elektrostatische lading;
 • Acceptatie/erkenning van ESD;
 • Methoden om schade door ESD te voorkomen;
 • Wat is ESD en termen;
 • ESDS-gevoeligheid;
 • De basisprincipes van de tribo-elektrische lading;
 • Basiskennis van elektrostatische ontlading;
 • Identificatie van gevoelige apparaten (ESDS);
 • De grenzen van ESD-beveiligingsmaatregelen;
 • Wat zijn kosten;
 • Wat zijn ontladingen;
 • ESD-schade;
 • ESD-schade modellen;
 • Hoe voorkomen we schade door ESD;
 • ESD-actieplan of -aanpak;
 • Kennis van ESD-beschermende uitrusting en items;
 • Speciale behandelingsprocedures;
 • ESD interne pre-audit checklist (ESD werkplekonderzoeken);
 • Bewustwording van het technische rapport 61340-5-1;
 • Gebruik van nieuwe technieken & processen voor implementatie;
 • Eventuele conflicten met veiligheidseisen;
 • Voorzorgsmaatregelen hoog voltage, indien nodig;
 • Beheertest van ESD Awareness Training.

ESD Advies, Consulting & Support

Moderne elektronica industrieën zijn verplicht om een ESD-programma te beheren als een integraal, maar essentieel en logisch onderdeel van een compleet kwaliteitsprogramma. Sterker nog, degenen die geen actief ESD-programma hebben, brengen zichzelf en hun klanten in gevaar.AntiStatic-ESD-Solutions is uw partner in dit traject om de juiste procedures te implementeren in en voor uw bedrijf.

De internationale ESD-standaarden IEC 61340-5-1 en ANSI S2020-status: ESD-training is essentieel en moet deel uitmaken van cursussen voor werknemersintroductie. Relevante gestructureerde ESD-trainingen en cursussen moeten worden verstrekt aan al het personeel en subcontractors dat mogelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks, in contact kunnen komen met ESDS gevoelige elektronica onderdelen, met inbegrip van degenen die deze beheren en begeleiden.

Speciale aandacht moet worden geschonken aan de opleiding van personeel die veldwerk verrichten. Onderaannemers, schoonmakers en tijdelijk personeel moeten correct geïnformeerd zijn en een passende ESD opleiding krijgen alvorens aan hun activiteiten te beginnen.

Bezoekers moeten ook op de hoogte worden gesteld van uw lokale ESD-procedures.Het personeel moet worden getraind om deze elektrostatische voorzorgsmaatregelen, apparatuur en procedures, effectief te gebruiken om een effectief ESD--veiligheidsproces te borgen, zoals beschreven staat in hun kwaliteits-technisch rapport. 

ESD werkplekonderzoeken,

ESD-Werkplek-onderzoeken zijn een vinger aan de pols en noodzakelijk zoals beschreven taat in de internationale ESD normering.

AntiStatic-ESD-Solutions staat u bij en voert uit ESD-werkruimtebeoordeling van uw PA (ESD Protected Area) ‘Beschermde Zone' die een belangrijk onderdeel is als interne waliteitscontrole en moet voldoen aan de ESD-audits.

  AES-ESD-pre-audit-rapport-werkplekonderzoek-epa-esd-veilige-werkruimte

 • Zorg ervoor dat uw EPA - ESD Protected Area SD-veilig is en voldoet aan de richtlijnen uiteengezet in de internationale SD-standaardisatie IEC61340.

 • Stel de juiste ESD-richtlijnen op voor het itvoeren van interne kwaliteits-ESD-audits, org ervoor dat uw ESD-producten ESD-veilig ijn, voer ze op de juiste manier uit, informeer uw werknemers en leveranciers, wees consequent en maak geen uitzondering.
 • AntiStatic-ESD-Solutions levert u edetailleerde Pre-audit rapporten zodat u en duidelijk overzicht hebt over de situatie an uw ESD werkomgeving.

 

 

 

"Alleen de juist geïmplementeerde ESD-producten in de juiste en correcte volgorde garanderen een grondige ESD-kwaliteitscontrole, productveiligheid en kwaliteitvol eindproduct".

AntiStatic-ESD-Solutions bvba stelt haar kennis ter beschikking ter preventie van schade veroorzaakt door statische elektriciteit en voorkomt elektrostatische ontladingen gebaseerd volgens de richtlijnen beschreven in de normering IEC61340.

ESD-richtlijnen voor het inrichten van een ESD-beschermde werkomgeving (EPA)

 

control of static electricity
ESD prevention - IEC 61340-5-1/5-2
ESD Support & Training

AntiStatic-ESD-Solutions bvba
Benelux Businesscenter
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
Belgium
Tel: +32 (0)3 230 19 75
Fax: +32 (0)3 230 19 78
Email: sales@antistatic-esd-solutions.com

VAT: BE0678.529.648

Bookmark and Share

We believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However we make no warranties expressed or implied and assume no liability regarding any use of this information.